Program i tabellform

10:00-11:00

TitelMedverkande
Invigning och välkommenModerator Erik Blix tillsammans med Sara Riggare, konferensens initiativtagare och koordinator för projektet Spetspatienter samt Karin Dahlman-Wright, professor Karolinska Institutet och ordförande i projekt Spetspatienters projektråd.
The patient of the future is already here!
(hålls på engelska)

Dana Lewis, patientforskare och innovatör med diabetes typ 1 som kopplat ihop sin kontinuerliga glukosmätare och sin insulinpump med en Raspberry Pi-minidator och öppen källkod. Numera leder och medverkar hon även i flera forskningsprojek

11:00-12:00 Spetspatienter förbättrar hälso- och
sjukvården

TitelMedverkande
[Lämplig titel?]Åsa Steinsaphir
Motstånd och mod (paneldiskussion)Åsa Steinsaphir, Peter Carstedt, Lisbeth
Löpare-Johansson, Karin Båtelson
Förbättring av hälso- och sjukvården på
systemnivå
(paneldiskussion)
Lise Lidbäck, Madeleine Beermann, Peter Graf, Stefan Jutterdal (+politiker?)

12:00-13:00 Lunch med aktiviteter i utställningen

13:00-13:40 Parallella spår 1

Välj mellan följande möjligheter:

TitelMedverkande
Goda exempelJoel Elinder/Bananlinjalen, Danska Patient-
ambassadörerna, Storstockholms
Diabetesförening
Tillsammans över gränserna!Utredningen God och nära vård
Aktiva patienter & när-
stående förbättrar patient-
säkerheten!
Anna Krohwinkel, Leading Health
Care & Hans Lindqvist, QRC Stockholm
Framtidens patientAbbVie, Roche Diagnostics, PwC, Apoteket AB, Tamro

13:50-14:30 Parallella spår 2

Välj mellan följande möjligheter:

TitelMedverkande
Spetspatienter förbättrar
forskningen (på engelska)
Spetspatienterna Sara Riggare, Mattias Millbro
och Dana Lewis, Jenni Nordborg, regeringens
life science-samordnare, Henna Hasson,
professor Karolinska Institutet.
Tillsammans för psykisk
hälsa!
Utredningen God och nära vård
Servicedesign i patienters och
närståendes tjänst!
Henrik Ahlen (CGI), Kraftens Hus, Demenslotsen
När egenvård är enda vägen!Sören Berg, WED-förbundet, Riksförbundet
Sällsynta diagnoser, Svenska Ödemförbundet

14:30-15:00 Fika med aktiviteter i utställningen

15:00-16:00 Spetspatienter förbättrar hälsan

TitelMedverkande
Personal discovery through everyday
science (hålls på engelska)
Gary Wolf
Caring for health in the one-person
laboratory (hålls på engelska)
Thomas Blomseth Christiansen
[Lämplig titel) (paneldiskussion, hålls på
engelska)
Gary Wolf, Thomas Blomseth Christiansen, Hanna Svensson
Hur kan vi på systemnivå stödja spets-
patienters arbete för att förbättra sin
egen och andras hälsa? (paneldiskussion)
Anders Ekholm (Storstockholms Diabetes förening & Institutet för framtidsstudier),
Anna Nergårdh (utredare regerings-
kansliet), Mari Lundberg (GPCC),
Marianne Larsson (Nordic Healttech)

16:00-17:00

TitelMedverkande
Musik och hälsa (hålls på svenska och
engelska samtidigt)
Rickard Åström
Reflektion över dagenJean-Luc af Geigerstam, Emma Spak/
Fredrik Lennartsson, ?
Vad händer nu? Avslutning?