Framtidens patient

Patienter vill bidra – är vården redo?
Digitala tjänster och medicinteknik håller på att omforma hälsolandskapet dramatiskt. Hemmonitorering med digitala tjänster är idag ett av de mer tongivande områdena. Patienter tycker att utvecklingen är positiv och vill i allt högre grad följa sin hälsa digitalt, dela sina resultat med andra i samma situation och med sina vårdgivare för att få en bättre vård. Samtidigt anser patienter att vården inte tillvaratar kraften och förmågan hos patienter och närstående.

Vid seminariet kommer vi lyssna på en aktuell studie på området, ta del av lärande exempel och samtala om varför vi inte lyckas gå från en mängd tillfälliga öar med digitala lösningar till sammanhållna och långsiktigt fungerande stödsystem som är integrerade i vardagen.

Medverkande: Mia Tillgren Moreau, AbbVie, Anne Västgård, Roche Diagnostics,
Ina Caesar, PwC, Mats Wennberg, Apoteket AB, Jesper Olsson, Tamro