Vad menas med spetspatient?

En spetspatient är en patient eller närstående som vet, kan och vill mer. Utifrån sin egen kapacitet och funktionsförmåga hanterar spetspatienter sina hälsoutmaningar på ett konstruktivt och kunskapsbaserat sätt. Spetspatienter är kunniga egenvårdare som tar ansvar för sin må-bra-tid. De är öppet egenerfarna och arbetar ofta för att förbättra vården och/eller hälso- och sjukvårdssystemet, både för sig själva och för andra patienter. 

Spetspatienter tar sig ofta an de utmaningar de ställs inför på ett kreativt sätt och vi tycker att de kan ses som innovatörer. Man blir inte frivilligt spetspatient utan det är något man känner sig tvingad att bli för att kunna hantera och navigera det komplexa sjukvårdssystemet.

Ordet ”spetspatient” myntades av Sara Riggare för att hon saknade ett svenskt ord som beskrev alla de patienter och närstående som hon träffat på genom åren, som trots många gånger stora och svåra hälsoutmaningar gör så mycket de kan för att hjälpa sig själva eller en närstående.

Informationen ovan är kopierad från: http://www.spetspatienterna.se/