Tillsammans över gränserna!

Patienter/närstående, kommun, region och civilsamhälle – hur samarbetar vi bäst?

Medverkande: Anna Nergårdh, Niklas Eklöf m fl från Utredningen God och nära vård.

Format: Workshop

Utredningen önskar diskutera kring Patienkontrakt, SIP och Min personliga plan
Vad skulle du vilja ha som patient/ närstående av vården?
Hur interaktivt skall det vara?
Vilken information skall både jag och vården ha tillgång till?
Vad väljer jag att lägga in och vad skall jag se från vården?