Samarbetspartner

Konferensen Spetspatienter vill tacka alla patienter, närstående, forskare, patientorganisationer, vårdgivare, myndigheter, företag och andra organisationer för att ni ställer upp med kunskap, energi och resurser!

Konferens Spetspatienter genomförs med stöd från en rad organisationer som ställer upp på olika sätt som föreläsare, workshopledare, utställare m.m.

Våra huvudsamarbetspartners:

Övriga samarbetspartners: