Program

Under dagen fick vi höra om patientdrivna innovationer, hur patienter kan göra vården bättre samt hur forskning kan förbättras med hjälp av aktiva patienter. Nedan finns videoupptagningarna för programmet på stora scenen vid respektive punkt i programmet.

09:00 – 10:00

Registrering med kaffe/smörgås och aktiviteter i utställningen

10:00 – 11:00


Inledning/invigning
Plats: Erling Persson-salen

Moderator Erik Blix tillsammans med Sara Riggare, konferensens initiativtagare och koordinator för projektet Spetspatienter samt Karin Dahlman-Wright, professor Karolinska Institutet och ordförande i projekt Spetspatienters projektråd.


The Patient of the Future is Already Here! (på engelska)
Plats: Erling Persson-salen

Dana Lewis, patientforskare och innovatör med diabetes typ 1 som kopplat ihop sin kontinuerliga glukosmätare och sin insulinpump med en Raspberry Pi-minidator och öppen källkod. Numera leder och medverkar hon även i flera forskningsprojekt.


11:00 – 12:00


Spetspatienter förbättrar hälso- och sjukvården!
Plats: Erling Persson-salen

Åsa Steinsaphir (Brukarinflytandesamordnare Norra Stockholms Psykiatri) berättar om sitt arbete och sina egna erfarenheter som patient inom psykiatrin.
Panel: Peter Carstedt (MOD – mer organdonation), Karin Båtelson (Läkarförbundet), Lisbeth Löpare-Johansson (Utvecklingsdirektör Region Norrbotten och Samordnare Nära vård SKL).


Även diskussion mellan Lise Lidbäck (ordförande Neuro), Kim Nilke Nordlund (generalsekreterare Unga Reumatiker), Peter Graf (VD Vårdbolaget Tiohundra), Ida Kåhlin (ordförande Arbetsterapeuterna) och Sofia Wallström (GD IVO).


12:00 – 13:00 Lunch och aktiviteter i utställningen

Missa inte chansen att nätverka och prata med utställarna!

13:00 – 13:40 Parallella sessioner. Välj ett av följande:

A) Goda exempel
Plats: Erling Persson-salen

Joel Elinder (designstudent Lunds Universitet) berättar vad en bananlinjal är och hur man kan använda en sådan.
Anders Ekholm (ordförande Storstockholms Diabetesförening) presenterar ett projekt där artificiell intelligens används för att underlätta för personer som lever med diabetes typ 1.


B) Tillsammans över gränserna! (workshop)
Plats: Biomedicum 3

Anna Nergårdh, Niklas Eklöf m fl från Utredningen God och nära vård önskar diskutera kring Patientkontrakt, SIP och Min personliga plan. Vad skulle du vilja ha som patient/närstående av vården? Hur interaktivt skall det vara? Vilken information skall både jag och vården ha tillgång till?
Vad väljer jag att lägga in och vad skall jag se från vården? Patienter/närstående, kommun, region och civilsamhälle – hur samarbetar vi bäst?
Workshopvärd: Lotta Håkansson (ordförande Reumatikerförbundet).

C) Kommande rapport: “Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring” (workshop)
Plats: Biomedicum 2

Var med och diskutera hur medverkan från aktiva patienter och närstående kan göra hälso- och sjukvårdssystemet bättre och säkrare för nästa patient.
Moderatorer: Anna Krohwinkel (Leading Health Care) och Hans Lindqvist (QRC Stockholm).
Workshopvärd: Emma Spak (SKL)

D) Patienter vill bidra – är vården redo?
Plats: Biomedicum 4

Digitala tjänster och medicinteknik håller på att omforma hälsolandskapet dramatiskt. Hemmonitorering med digitala tjänster är idag ett av de mer tongivande områdena. Patienter tycker att utvecklingen är positiv och vill i allt högre grad följa sin hälsa digitalt, dela sina resultat med andra i samma situation och med sina vårdgivare för att få en bättre vård. Samtidigt anser patienter att vården inte tillvaratar kraften och förmågan hos patienter och närstående.
Medverkande: Mia Tillgren Moreau (AbbVie), Anne Västgård (Roche Diagnostics), Ina Caesar (PwC), Mats Wennberg (Apoteket AB) och Jesper Olsson (Tamro). Panel: Sineva Ribeiro (Vårdförbundet), Jean-Luc af Geijerstam (Myndigheten för vård och omsorgsanalys), Daniel Forslund (L) (Innovationslandstingsråd SLL)
Workshopvärd: Sineva Ribeiro (ordförande Vårdförbundet)

PAUS

13:50 – 14:30 Parallella sessioner. Välj ett av följande:

E) Lead User Patients Improving Research! (på engelska)
Plats: Erling Persson-salen

Exempel på spetspatienter som förbättrar forskningen Sara Riggare (projektet Spetspatienter och Karolinska Institutet) presenterar och diskuterar med Mattias Millbro (ordförande Neuro Ung med MS) och Jan Hillert (professor Karolinska Institutet, överläkare Karolinska Universitets- sjukhuset samt registerhållare Svenska neuroregister). Vad händer när patienter och forskare börjar samarbeta på nya sätt? Panel: Dana Lewis, Henna Hasson (professor Karolinska Institutet) samt Staffan Arvidsson (FORTE).


F) Tillsammans för psykisk hälsa! (workshop)
Plats: Biomedicum 3

Workshop om psykisk ohälsa med Anna Nergårdh, Niklas Eklöf m fl från Utredningen God och nära vård. Patienter/närstående, kommun, region och civilsamhälle – idéer för framtiden. Hälso- och sjukvård, föreningsliv och civilsamhälle som stöd till psykisk hälsa. Hur tänker du, vad är dina erfarenheter? Goda och mindre goda!
Workshopvärd: Ida Kåhlin (ordförande Arbetsterapeuterna).

G) Innovation & tjänstedesign initierat av patienter & närstående! 
Plats: Biomedicum 2

Hur kan patienter och närstående innovera fram tjänster som förbättrar för andra i liknande situationer? Du kommer att få höra om två initiativ som är grundade i patienters och närståendes behov: Kraftens Hus, som är en träffpunkt för cancerberörda i Borås, samt Demenslotsen, som är en tjänst för närstående till personer med demenssjukdom.
Moderator: Henrik Ahlén, (CGI).

H) När egenvård är enda vägen!
Plats: Biomedicum 4

Två patientföreningar presenterar: Karin Högvall (Riksförbundet Sällsynta diagnoser) berättar om projektet Gemensamt lärande och Margareta Haag (Svenska Ödemförbundet) berättar om utmaningar med en diagnos där det finns evidens för behandlingar men patienter får inte dem.
Moderator: Sören Berg (WED-förbundet)

14:30 – 15:00 Fika och aktiviteter i utställningen

Missa inte chansen att nätverka och prata med utställarna!

15:00 – 16:00


Spetspatienter förbättrar sin egen och andras hälsa (delvis på engelska, delvis på svenska)
Plats: Erling Persson-salen

Thomas Blomseth Christiansen (Totti Labs) och Hanna Svensson berättar om hur de använder sina egenmätningar för att förbättra sin egen hälsa, både med och utan vården. Gary Wolf (grundare av Quantified Self-rörelsen) förklarar hur användning av individuella hälsodata kan bidra till förbättringar av hälsan för större grupper.


Paneldiskussion (på svenska): Hur kan det arbete spetspatienter gör för sin egen och andras hälsa bättre stödjas på systemnivå?
Medverkande: Anders Ekholm (Storstockholms Diabetesförening och Institutet för framtidsstudier), Jean-Luc af Geijerstam (GD Myndigheten för vård och omsorgsanalys), Mari Lundberg, (Forskare, fysioterapeut och ansvarig för utbildning och implementering på GPCC) och Marianne Larsson (Innovation Skåne).


16:00 – 17:00


Reflektioner om dagens konferens
Plats: Erling Persson-salen

Dagens moderator Erik Blix diskuterar dagen tillsammans med Anna Nergårdh (regeringens särskilda utredare för God och nära vård) och Madeleine Beermann (spetspatient).


Musik och hälsa (delvis på svenska, delvis på engelska)
Plats: Erling Persson-salen

Hör musik och hälsa ihop? Hur kan man forska på det? Var med i denna interaktiva föreläsning där vi alla får se hur musiken påverkar vår hälsa.
Medverkande: Rickard Åström, musiker och forskare.


Avslutning
Plats: Erling Persson-salen

Konferensen avslutas av Sara Riggare, Helena Conning och Peter Carstedt (medverkande i projektet Spetspatienter). Vi får höra om planerna framåt och vad som blir nästa steg.