Tillsammans för psykisk hälsa!

Patienter/närstående, kommun, region och civilsamhälle – idéer för framtiden.

Medverkande: Anna Nergårdh, Niklas Eklöf m fl från Utredningen God och nära vård.

Format: Workshop

Hälso- och sjukvård, föreningsliv och civilsamhälle som stöd till psykisk hälsa. Hur tänker du, vad är dina erfarenheter? Goda och mindre goda!