Funkisfamiljen – Gott liv för alla

Böcker och workshops om familjelivet med komplex funktionsnedsättning

Anna Pella och Lotta Frecon. Fotograf: Agneta Heins.

När ett barn föds med en komplex funktionsnedsättning hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation. Många olika aktörer inom vård och omsorg involveras i familjens liv.  Ett tidigt stöd med bra bemötande och direktsamverkan mellan aktörerna – liksom ett helhetsperspektiv på alla familjemedlemmar – är viktiga faktorer som kan bidra till att familjen fortare kan hitta verktyg för att skapa ett så gott liv som möjligt.

I boken ”När du ler stannar tiden” (Libris 2017) beskriver Anna Pella livet med sin dotter Agnes som föddes med en svår hjärnskada. Här tar hon upp vägen från att familjen får besked, kris- och sorgreaktioner, omgivningens påverkan och den krokiga vägen fram till att försöka skapa ett så gott liv som möjligt för hela familjen.

Anna är också författare till barnböckerna ”Operation slutstirrat” (Libris 2018) och ”Operation rädda sommarlovet” (Libris 2019) i serien Funkisfamiljen. I vinter kommer tredje delen: ”Operation dödsviktigt”.

Tillsammans med Lotta Frecon, funkismamma och pedagog, håller Anna föreläsningar och workshops för professionella och anhöriga för att lyfta hur professionellas bemötande och förmåga till samarbete påverkar hela familjens mående och deras sätt att se på och hantera sin situation. Läs mer på www.gottlivforalla.se eller följ Instagramkontot @gottlivforalla