Huvudtalare

Som huvudtalare på konferensen kommer vi att få höra amerikanskan Dana Lewis. Dana lever med diabetes typ 1 och har revolutionerat sin behandling, läs mer nedan.

Dana Lewis med sin egenkonstruerade automatiska diabeteshantering.

Texten nedan är kopierad från rapporten ”Bortom IT – om hälsa i en digital tid” utgiven 2016 av Institutet för framtidsstudier (länk)

Dana Lewis

Dana är i 30-årsåldern och bor i Seattle i USA. Hon har haft diabetes typ 1 sedan hon var barn och har, som många diabetiker, blivit expert på hanteringen av sin egen diabetes inklusive hur hon äter, motionerar, sover och annat. Tack vare teknikutvecklingen så har Dana tillgång till en CGM (Continouos Glucose Monitor), en liten sensor som sitter i huden och mäter blodsockret kontinuerligt. Vanligtvis byter man denna sensor ca en gång i veckan. Hon behöver därför inte längre sticka sig i fingret flera gånger om dagen för att kunna hålla koll på sitt blodsocker.

Hon har även en insulinpump som automatiskt tillför det insulin hon behöver.
Dessa två apparater tillverkas av två olika företag som ännu inte lyckats enas om en gemensam lösning för att föra över resultaten från mätaren till pumpen, utan användaren får läsa av på CGM:en, göra några beräkningar och mata in lämplig dos i pumpen.

Tills för några år sedan gjorde även Dana det, men sedan december 2014 så ”loopar” hon sin diabeteshantering. Hon har, tillsammans med sin make Scott Leibrand, programmerat en sorts minidator av typen ”Raspberry Pi” för att ta blodsockermätningarna från CGM:en, utföra de beräkningar som Dana tidigare gjorde själv, samt mata in doseringen i insulinpumpen.

På detta sätt har Dana gått från att behöva
till 20–30 gånger dagligen till att bara behöva göra något en eller två gånger per dag och hennes diabetesvärden är mycket stabila och bra, avsevärt bättre än när hon skötte hanteringen mer manuellt.

Dana och Scott har även delat med sig av sin ”innovation”, de hjälper omkring
100 andra personer med typ 1 diabetes att använda den öppna källkod som de skapat och de kallar systemet #OpenAPS (Open Automated Pancreas System).