Program

Under dagen kommer vi att få höra om patientdrivna innovationer, hur patienter kan göra vården bättre samt hur forskning kan förbättras med hjälp av aktiva patienter.

Programmet för konferensen kan läsas längre ner på denna sida och även laddas ner som PDF via knappen nedan.

Denna sida uppdateras efterhand som programmet tar form.

Moderator:

Erik Blix, journalist

10:00 Inledning

Karin Dahlman Wright – professor KI och Sara Riggare – initiativtagare till konferensen och doktorand KI m.fl.

10:15 Framtidens patient är redan här!

Huvudtalare: Dana Lewis – #OpenAPS & #DIYPS. Patientforskare och innovatör med diabetes.

11:00 Spetspatienter förbättrar hälso- och sjukvården

Spetspatienter är personer som har förutsättningar, möjlighet och vilja att förbättra hälso- och sjukvården, både för sig själv och för andra patienter men hur kan det gå till? Vilka möjligheter och svårigheter finns?

Huvudtalare: Åsa Steinsaphir – Brukarinflytandesamordnare Norra Stockholms Psykiatri.

Övriga medverkande är bl.a: Lise Lidbäck – ordförande Neuro, Anna Nergårdh – särskild utredare ”God och nära vård” regeringskansliet, Stefan Jutterdal – ordförande Fysioterapeuterna, Madeleine Beermann – fd ordförande Unga Reumatiker och Karin Båtelson – 1:e vice ordförande Läkarförbundet.

12:00 –13:00 Lunch och aktiviteter i utställningen.

13:00–14:30 Parallella Sessioner

Workshops och presentationer i olika lokaler. Du väljer vad du vill gå på.

Parallella Sessioner: 13:00
På huvudscenen: Goda exempel
eller
I övriga lokaler: Workshops
Några av de som medverkar: Hanna Svensson – spetspatient, Mathias Millbro – spetspatient, Ung med MS, Niklas Eklöf – utredningen ”God och nära vård” regeringskansliet och Anders Ekholm – ordförande Storstockholms diabetesförening.

Parallella Sessioner: 13:50
På huvudscenen: Spetspatienter förbättrar forskningen
Ska patienter och närstående vara med och ta fram ny forskning? Kan patienter och närstående vara med i hela processen, från vilka forskningsfrågor som ska ställas till genomförande och resultat?
Huvudtalare: Sara Riggare – projektet Spetspatienter.
Övriga medverkande är bl.a: Tessa Richards – BMJ, Henna Hasson – Karolinska Institutet och Dana Lewis – #OpenAPS & #DIYPS.
eller
I övriga lokaler: Workshops och presentationer
Några av de som medverkar: Anna Nergårdh – särskild utredare ”God och nära vård” regeringskansliet.

14:30 –15:00 Fika och aktiviteter i utställningen.

15:00 Spetspatienter förbättrar hälsan

Många spetspatienter vittnar om att de mår mycket bättre genom att de blivit sin egen auktoritet. De har lärt sig om sin sjukdom och många har skapat innovationer och ny kunskap som de nu sprider till andra.

Huvudtalare: Thomas Blomseth Christiansen – TOTTI Labs och Gary Wolf – Quantified Self Labs.

16:00 Musik och hälsa

Hör musik och hälsa ihop? Hur kan man forska på det? Var med i denna interaktiva föreläsning där vi alla får se hur musiken påverkar vår hälsa.
Huvudtalare: Rickard Åström – musiker och forskare

Avslutning

Utställning

Bland utställarna du kan träffa på konferensen finns föreningar, företag, myndigheter och andra. Du kommer även att kunna träffa författare som skriver om sina erfarenheter av sjukdom, vård och hälsa. Läs mer om utställare och författare genom att klicka på deras namn nedan.

Anna Pella och Lotta Frecon – Böcker och workshops om familjelivet med komplex funktionsnedsättning

Om du är intresserad av att medverka som utställare, kontakta Helena Conning (email).