Samarbetspartner

Konferensen Spetspatienter vill tacka alla patienter, närstående, forskare, patientorganisationer, vårdgivare, myndigheter, företag och andra organisationer för att ni ställer upp med kunskap, energi och resurser!

Konferens Spetspatienter genomförs med hjälp av stöd från:

Övriga samarbetspartners: